Parochiecentrum Zemst-Laar
Aanmelden

Privacyverklaring

zemst-laar.be beschermt ook uw privacy!

Uw privacy is onze zorg, daarom geven we hieronder aan:

- Wie verantoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op deze website?
- Overzicht van de verwerkte persoonsgegevens:
    - Welke gegevens we verzamelen, verwerken en waarvoor ze gebruikt worden.
   - Hoe lang we de gegevens bewaren.
- Met wie we de persoonsgegevens delen.
- Ons 'Cookie'-beleid
- Uw rechten

Wie is verantoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op deze website?

Wij, VPW Dekenaat Mechelen VZW., parochiecentrum Zemst-Laar, beheren de gegevens van de site www.zemst-laar.be.
Wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door deze website verwerkt worden.

Dat wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van u, onze websitebezoeker:
- mogen we zonder uw toestemming geen informatie over u verwerken die we niet nodig hebben om het reserveringsysteem van deze website te laten functioneren.
- moet de informatie die we verwerken steeds voor zeer specifiek afgelijnd doeleinde gebruikt worden.
- mogen we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren en moeten we u informeren over welke informatie we over u verwerken.

Overzicht van de verwerkte persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens van iedereen die ons reserveringssysteem voor de zalen gebruikt,
overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw reservering en boeking van de zalen.
We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

Hieronder vindt u alle informatie over de persoonsgegevens die we over u verwerken in het kader van de reservering en boeking van de zalen
(dat wil zeggen: verzamelen, gebruiken/analyseren en bewaren).

Doel Persoonsgegevens Bewaartermijn Langs welke weg
verzamelen we de gegevens?
Ontvanger/Verwerker van de gegevens
Reserveren van de zalen -Voornaam 
-Naam
-Emailadres
-Adres
-Postcode
-Gemeente
-Land
-Telefoon/Gsmnummer
-Vereniging/Bedrijf(Optioneel)
-Omschrijving gebeurtenis
-Zaal
-Opties(*)
10 jaar Invulformulier 'Reservering' op de website VPW Dekenaat Mechelen VZW.,
parochiecentrum Zemst-Laar
Afsluiten van de huurovereenkomst  -Voornaam
-Naam
-Zaal
​-Omschrijving gebeurtenis(optioneel)
-Opties(*)
10 jaar Ondertekening van de huurovereenkomst VPW Dekenaat Mechelen VZW.,
parochiecentrum Zemst-Laar
Opvolging van de betalingen -Voornaam 
-Naam
-Vereniging/Bedrijf(Optionneel)
-Omschrijving gebeurtenis(optioneel)
-Zaal
-Opties(*)
10 jaar Niet-publieke
Beheermodule
VPW Dekenaat Mechelen VZW.,
parochiecentrum Zemst-Laar
Contacteren van de huurders -Voornaam 
-Naam
-Emailadres
-Adres
-Postcode
-Gemeente
-Land
-Telefoon/Gsmnummer
-Vereniging/Bedrijf(Optioneel)
‑Omschrijving gebeurtenis
-Zaal
-Opties (*)
10 jaar Invulformulier 'Reservering' op de website VPW Dekenaat Mechelen VZW.,
parochiecentrum Zemst-Laar
Contacteren van de beheerders -Email-adres
-Voornaam
-Naam
-Adres
-Postcode
-Woonplaats
-Land (Optioneel)
-Telefoon (Optioneel)
10 jaar Invulformulier 'Contact' op de website VPW Dekenaat Mechelen VZW.,
parochiecentrum Zemst-Laar
Agenda beheerders -Voornaam 
-Naam
-Emailadres
-Adres
-Postcode
-Gemeente
-Land
-Telefoon/Gsmnummer
-Vereniging/Bedrijf(Optioneel)
-Omschrijving gebeurtenis
-Zaal
-Opties(*)
10 jaar Invulformulier 'Reservering' op de website VPW Dekenaat Mechelen VZW.,
parochiecentrum Zemst-Laar

(*) opties = Verwarming, Afvalcontainer, Energievergoeding eigen discobar, Bestek, Keuken.

Met wie delen we de persoonsgegevens?

We delen de persoonsgegevens die we via www.zemst-laar.be verkrijgen met niemand.

Opslag van de persoonsgegevens op de site.

De persoonsgegevens op de site worden opgeslagen bij onze provider one.com.
One.com op zijn beurt verzekert de privacy van onze gegevens in hun Privacy-Beleid

Ons 'Cookie'-beleid

www.zemst-laar.be maakt gebruik van 1 cookie.
Dat doen we om de volgende reden: het cookie is noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze site wilt bezoeken (een zogenaamd functionneel cookie).

Welk cookie gebruiken we op www.zemst-laar.be?
PHPSESSID, dit cookie is een zogenaamd sessiecookie dat de sessie-informatie van aangemelde gebruikers bijhoudt.
Aanmeldingen zijn enkel toegestaan aan beheerders.
 

Uw rechten als gebruiker.

U heeft steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens.
​Hiervoor stuurt u een brief per post of per mail, met een bewijs van uw identiteit naar ons.

Uw brief kan u versturen naar:

VPW Dekenaat Mechelen VZW.,
parochiecentrum Zemst-Laar
Humbeeksebaan, 188
1980 Zemst

U kan uw mail versturen via ons contactformulier

Uw verzoek wordt 1 jaar gearchiveerd.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de site van de privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl/de-verschillende-rechten